• Category :
  • svetovanje in izdelava prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev,
  • izdelava ekonomske in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, investicijskih program, študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, program opremljanja, razpisna dokumentacija …).
  • Svetovanje pri vodenju javnih razpisov