• Category :
  • svetovalni inženiring pri projektiranju objektov  ( izdelava projektnih nalog, izdelava prostorskih preverb, ki so podlaga za projektiranje…)
  • izvajanje projektantskega nadzora za objekte in opremo
  • izvajanje strokovnega nadzora po Gradbenem zakonu in mednarodnih FIDIC pravilih.