Izdelava investicijske in razpisne dokumentacije

Nudimo vam storitve: 

  • Svetovanje in izdelava prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev,
  • izdelava ekonomske in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, investicijskih program, študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, program opremljanja, razpisna dokumentacija …),
  • svetovanje pri vodenju javnih razpisov.

Prosta delovna mesta

Trenutno nimamo razpisanih novih delovnih mest.