Izdelava investicijske in razpisne dokumentacije

Nudimo vam storitve: 

 

  • svetovanje in izdelava prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev,
  • izdelava ekonomske in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, investicijskih program, študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, program opremljanja, razpisna dokumentacija …).
  • svetovanje pri vodenju javnih razpisov

Prosta delovna mesta

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• Arhitekturno projektiranje objektov visoke gradnje v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije.
• Sodelovanje in usklajevanje projektnih rešitev s sodelavci pri izdelavi projektne dokumentacije v vseh fazah projektiranja.
• Sodelovanje v upravnih postopkih (projektni pogoji, mnenja, postopek izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja).
• Izdelava popisov del za gradbeno obrtniška dela.
• Komunikacija s strankami v fazi projektiranja in sodelovanje z izvajalci del v fazi gradnje objektov.

PONUJAMO:
• Fleksibilni delovni čas med 8. in 18. uro.
• Stimulativni osebni dohodek in nagrajevanje za delovno uspešnost.
• Možnost za osebni in profesionalni razvoj.
• Možnost dodatnega izobraževanja.
• Moderno urejeno in mirno delovno okolje za odlične delovne pogoje.
• Oblika zaposlitve: nedoločen čas.

PRIČAKUJEMO:
• Univerzitetno izobrazbo arhitekturne smeri, magisterij 2. bolonjska stopnja smeri arhitektura, 1. bolonjska stopnja smeri arhitektura.
• Delovne izkušnje s področja arhitekturnega projektiranja; niso pogoj, vendar so zaželene.
• Licenca ZAPS; ni pogoj, vendar je zaželena.
• Znanje tujega jezika angleščine.
• Poznavanje dela s CAD programi (AutoCAD, ArchiCad, …) in Microsoft Office programi.
• Sposobnost timskega dela.

Prijave z življenjepisom in pripisom »PROJEKTANT / ARHITEKT m/ž« pričakujemo na elektronski naslov hr@lsc.si.