Projektiranje

Nudimo vam storitve: 

  • objekti – visoke gradnje (stanovanjski objekti, knjižnice, šole, vrtci trgovine, pošte, zdravstveni domovi, industrijske hale in skladišča, poslovni objekti, gostinski objekti, večnamenski objekti, skate parki …)
  • oprema -izdelava projektov opreme
  • projektna dokumentacija za vse vrste in faze izdelave
  • 3-D model – vizualizacija, idejni zasnova – IZP, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD, projekt za izvedbo – PZI, načrti opreme, projekt izvedenih del – PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV, dokazila o zanesljivosti objekta – DZO
  • vsi potrebni elaborati in študije v fazi projektiranja (študija/zasnova požarne študija, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki , elaborat zaščite pred hrupom, elaborat gradbene fizike, študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, …)
  • vodenje upravnega postopka (pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja, legalizacija objektov)

Prosta delovna mesta

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• Arhitekturno projektiranje objektov visoke gradnje v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije.
• Sodelovanje in usklajevanje projektnih rešitev s sodelavci pri izdelavi projektne dokumentacije v vseh fazah projektiranja.
• Sodelovanje v upravnih postopkih (projektni pogoji, mnenja, postopek izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja).
• Izdelava popisov del za gradbeno obrtniška dela.
• Komunikacija s strankami v fazi projektiranja in sodelovanje z izvajalci del v fazi gradnje objektov.

PONUJAMO:
• Fleksibilni delovni čas med 8. in 18. uro.
• Stimulativni osebni dohodek in nagrajevanje za delovno uspešnost.
• Možnost za osebni in profesionalni razvoj.
• Možnost dodatnega izobraževanja.
• Moderno urejeno in mirno delovno okolje za odlične delovne pogoje.
• Oblika zaposlitve: nedoločen čas.

PRIČAKUJEMO:
• Univerzitetno izobrazbo arhitekturne smeri, magisterij 2. bolonjska stopnja smeri arhitektura, 1. bolonjska stopnja smeri arhitektura.
• Delovne izkušnje s področja arhitekturnega projektiranja; niso pogoj, vendar so zaželene.
• Licenca ZAPS; ni pogoj, vendar je zaželena.
• Znanje tujega jezika angleščine.
• Poznavanje dela s CAD programi (AutoCAD, ArchiCad, …) in Microsoft Office programi.
• Sposobnost timskega dela.

Prijave z življenjepisom in pripisom »PROJEKTANT / ARHITEKT m/ž« pričakujemo na elektronski naslov hr@lsc.si.