Svetovalni inženiring in opravila strokovnega nadzora

Nudimo vam storitve: 

  • Svetovalni inženiring pri projektiranju objektov (izdelava projektnih nalog, izdelava prostorskih preverb, ki so podlaga za projektiranje…),
  • izvajanje projektantskega nadzora za objekte in opremo,
  • izvajanje strokovnega nadzora po Gradbenem zakonu in mednarodnih FIDIC pravilih.

Prosta delovna mesta

Trenutno nimamo razpisanih novih delovnih mest.