Naš studio

ING-ARH je kreativni arhitekturni studio s sedežem v Radovljici. Smo arhitekti/projektantje, ki imamo enak pogled na arhitekturo, oblikovanje in odnos z naročniki.

Stremimo k kvalitetni izvedbi projekta in dober odnos z vsemi udeleženci.

Stranke vodimo skozi celoten postopek od prve skice do realizacije. Poskrbimo za pripravo celotne projektne dokumentacije za gradnjo. S pravočasnim usklajevanjem in komunikacijo z vsemi deležniki, najdemo rešitve in speljemo projekte vse do faze pridobitve uporabnega dovoljenja.

Ukvarjamo se predvsem z projektiranjem novogradenj, dozidav in rekonstrukcij stanovanjskih ter ostalih stavb. Veliko se ukvarjamo tudi s prenovami in notranjim opremljanjem bivalnih in poslovnih prostorov.

Naš cilj je oblikovanje prostora, ki je skladen z okolico, v koraku s časom ter prilagojen naročniku in njegovim potrebam.

 

Predstavitev_1